TAESUNG P&T                     TEL: (02) 2679-5184       FAX: (02) 2677-6551 

 펀치 포마                                               

펀치포마-1.jpg

품   명

Code

규  격

Maker

앵글프레이트

HAP-250

250×178×133

 

 

HAP-380

380×260×185

 

 

HAP-380S

회전판포함

 

 

HAP-600

600×310×205

 

 

VR-10"

250×200×150

 

 

VR-12"

300×225×200

 

챔퍼링머신

MCL-600

 

 

 

MCL-500

 

 

휠페퍼

MCL-600-1

 

 

펀치포마

MCL-350

Max32ø

Miechilin

펀치포마 부품

MCL-350-1

싸인드레샤

 

펀치포마

MCL-450

4-30ø(㎜)

 

펀치포마 척

MCL-550

Max50ø

 

펀치포마 코렛트

MCL-B8032

4-20ø(㎜)

 

펀치포마 코렛트

MCL-B8050

12-34ø(㎜)

 

펀치그라인다

MCL-150

1.5-25ø

 

모다펀치그라인다

MCL-250

1.5-25ø

 

펀치그라인다

VPG-150

1.5-25ø

 

고무 콜랫트

FC-10

2.5ø-4.5ø

 

 

FC-11

4.5ø-6.5ø

 

 

FC-20

4.5ø-7.5ø

 

마그네트베이스Set

MB-V

 

 

마그네틱 스탠드

VML-B

 

 

마그네틱 노즐

VMH-3/54

 

 

노즐 호스

1/4  20P

 

 

 

Steel

 

 

I.C 탈자기콘트롤

I.C 5-30 A

AC220×DC90

 

드릴테퍼

D-24

 

 

 

D-33

 

 

TAP스리브

D-24

 

 

 

D-33

 

 

Drill스리브

D-24

 

 

 

D-33

 

 

TAPING 아다치 척

K1MT-2

3ø-8ø

 

TAPING 아다치 홀다

K3MT-3

6ø-14ø

 

 

VTA7-JT6

2-7m/m

 

 

VTA12-JT6

4-12m/m

 

보링  해드

MCL-85NT40

10ø-240ø

Michilin

 

MCL-85NT50

10ø-240ø

 

 

MCL-85NT40

10ø-240ø

 

 

MCL-85R8

10ø-240ø

 

보링 해드 ARBOR

NT-50

 

 

 

NT-40

 

 

 

NT-30

 

 

 

BT-50

 

 

 

MT-5

 

 

 

R-8

 

 

펀치포마-2.jpg

펀치포마-3.jpg

펀치포마-4.jpg

펀치포마-5.jpg

펀치포마-7.jpg

보링해드.JPG

주문 및 문의사항이 있으시면 여기를 클릭하세요

[메뉴] [이전 페이지] 1 2 3 4 5 6 [다음 페이지]]